Deck Orders
nemopic nemoabyss
crew2
Linia
glob
linieStil

Established April 2004 - Last Update 18.09.2016

linieStil

 NemoDenktZ uprzejmości, oraz z powodu dobrego wychowania Cpt.Nemo informuje zwiedzających:


IcoPucNa stronie Cpt.Nemo panuje porządek i żelazna dyscyplina, a co za tym, idzie każdego gościa obowiązuje regulamin, bezwzględnie egzekwowany przez   dowódcę Nautilusa. .

IcoPucPonieważ Cpt.Nemo nie przywiązuję wagi do drobnostek i nie jest człowiekiem małostkowym, więc zasady ortografii oraz gramatyki są stosowane w sposób jak najbardziej dowolny, jeśli już w ogóle. Jakiekolwiek uwagi na ten temat kapitan będzie traktowana jako brutalną napaść na suwerenność poczynań kapitana, a co za tym idzie surowo karana wedłóg widzi-mi-się dowódcy, w zależności od jego nastroju. Jednocześnie Cpt.Nemo pragnie przypomnieć, że krytykanctwo wywołuje u kapitana szereg negatywnych uczuć, których kapitan powinien byłby się wstydzić, gdyby uczucie wstydu było składową charakteru kapitana, a że nie jest, nie ma “zmiłuj się”.

IcoPucCpt.Nemo nie odpowiada za wpływ treści intelektualne zawarte na tym portalu na psychikę i uczucia zwiedzających. Co za tym, jeśli zwiedzający poczuje się w jakikolwiek sposób obrażony lub dotknięty, a jego uczucia religijne, narodowe, cywilne, rodzinne, patriotyczne i inne, staną w niezgodzie z treściami tu zawartymi, to pies mu mordę lizał. Jako że Kapitan wychodzi z założenia, że jego portal jest dobrodziejstwem natury takim samym jak alkohol, nikotyna, sex, gry komputerowe i miękkie narkotyki. Oznacza to, że każdy dorosły człowiek sam decyduje o tym czy chce tego używać, czy nie i czy w ogóle. Za nadużycie i uzależnienia Cpt.Nemo nie odpowiada, gdyż nie jest niczyją niańką dbającą o to by jej rozpieszczony podopieczny nie doznał szkody emocjonalnej, a spustoszenie emocjonalne jakich mógł dokonać światopogląd kapitana były minimalne. Zapomnijcie o głópstwach..

IcoPucCpt.Nemo nie odpowiada za treści zawarte na stronach linkowych, bo ich nigdy nie czytał, a jedynie wykorzystywał do sobie tylko znanych celów. Inna sprawa, że gdyby miał za to wszystko odpowiadać, należałoby kapitana skazać na dożywocie, za wypadki drogowe w całej Europie, jako że kapitan jest posiadaczem samochodu i porusza się po drogach europejskich. Albo dla przykładu ukarać za gwałty, jako że kapitan jest posiadaczem niezbędnego w tych przypadkach sprzętu.

IcoPucZaleca się zapoznanie z regulaminem pokładowym i jeśli budzi on wątpliwości, zaleca się opuszczenie pokładu na zawsze. Zdaniem kapitana jedynie osoba o niskiej kulturze osobistej i inteligencji paproci doniczkowej mogą twierdzić, że jasne zalecenia kapitana są pokrętne, niezrozumiałe, egoistyczne, megalomańskie lub jakiekolwiek inne niemiłe hejterom.

Regulamin Właściwy

 • Każdy zwiedzający ma prawo do posiadania własnego zdania na tematy poruszane przez kapitana,
  co nie zmienia faktu, że Cpt.Nemo ma w każdym przypadku rację. Jedynie z tego powodu nie ma tutaj możliwości komentowania. Kapitan jest wprawdzie demokratycznie nastawiony do załogi, ale nie aż tak by można to było uznać za przesadne.
 • Zwiedzający ma prawo wypowiedzi własnego zdania w formie pisemnej, poprzez wpisanie się do Musteroli lub wysłanie maila, jeśli takie linki tutaj znajdzie, w co kapitan mocno wątpi. . Przypomina się jednak, że opinie niezgodne z jedynie słuszną linią wytyczoną przez Cpt.Nemo, będą traktowane tak jak na to zasłużyły i mogą owocować na przykład natychmiastoiwym wymustrowaniem krytykanta, bez podania przyczyn.
 • Dozwolone są wypowiedzi chwalące  portal, jego formę graficzną, inteligencję i urodę jego autora.
  Tego typu wpisy nie będą pod żadnym pozorem cenzurowane. Dla ułatwienia konstruktywnej krytyki, kapitan poda link do swojego profilu na Facebooku
  Propagowanie dobrego smaku jest dla Cpt.Nemo sprawą priorytetowa, tak jak szerzenie prawdy i demokracji.
 • Każdy ma prawo zostać członkiem załogi Nautilusa, o czym decydować będzie jednoosobowo i demokratycznie Cpt.Nemo. Przynależność do załogi nie przynosi żadnych korzyści materialnych. Chęć wstąpienia do załogi powinna być umotywowana w sposób kulturalny i w mairę wstrzemięźliwy.
 • Cpt.Nemo jest wprawdzie nieprzekupny, lecz zezwala się na popierania podania o przyjęcie w poczet załogi, drobnymi prezentami, niezobowiązującymi podarkami i innymi dowodami dobrej woli.
 • Na pokładzie Nautilusa panują stosunki demokratyczne w formie dyktatury i kultu jednostki.
  Oznacza to że Cpt.Nemo traktuje wszystkich członków załogi w sposób jednakowo obcesowy.
 • Cpt.Nemo jako wielbiciel sztuki i piękna, ma prawo w sposób specjalny traktować kobiety, szczególnie jeśli wymienione są atrakcyjne i niepruderyjne, oraz jednocześnie manifestują  spontaniczne uwielbienie osoby kapitana.  Cpt.Nemo

 

LiniaEnd

VISITORS